Lịch tập xe

 

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, Quý Học Viên có thể chọn giờ học theo nhu cầu riêng của mình, 1 Học Viên sẽ được tập RIÊNG 1 xe

 

Ca 1: Từ 8h đến 10h

 

Ca 2: Từ 10h đến 12h

 

Ca 3: Từ 12h đến 14h

 

Ca 4: Từ 14h đến 16h

 

Ngoài giờ hành chính : 17h đến 22h