Hotline

0969 07 07 07
HOT HOT HOT
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 8.902
Số người Online:  1

Khóa học

Xe Ô Tô:

 

Hạng B2: Xe du lịch 4 đến 9 chỗ, xe tải DƯỚI 3.5 tấn.

 

Hạng B1: Xe Số tự động, 4 đến 9 chỗ, xe tải DƯỚI 3.5 tấn. ( KHÔNG KINH DOANH)

 

Hạng C: Xe du lịch 4 đến 9 chỗ, xe tải TRÊN 3.5 tấn.

 

Hạng D: Xe Khách DƯỚI 30 chỗ, xe tải TRÊN 3.5 tấn.

 

Hạng E: Xe Khách TRÊN 30 chỗ, xe tải TRÊN 3.5 tấn.

 

Hạng FC: Xe tải TRÊN 3.5 tấn, có Rơ móc (Container).

 

 

 

Xe 2 bánh:

 

Hạng A1: Xe 2 bánh DƯỚI 175cc

 

Hạng A2: Xe 2 bánh TRÊN 175cc

 

Hạng A3: Xe 3 bánh