Hotline

0969 07 07 07
HOT HOT HOT
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 8.892
Số người Online:  1

Quy trình thi

 QUY TRÌNH THI

 

  •  Phần 1 : thi lý thuyết “ trên máy tính , điểm thi 26/30 sẽ Đạt”
  •  Phần 2 : thi thực hành “ trên sa hình 10 hình thi , điểm thi 80/100 sẽ Đạt”
  •  Phần 3 : thi đường trường “ lái xe thực tế ngoài đường phố , điểm thi 16/20 sẽ Đạt”

 

 

Sau đây là quy trình 14 hình thi liên hoàn , thân mời quý học viên tham khảo :

Bài thi 01 : Xuất phát

 

Bài thi 02 : Nhường đường cho người đi bộ

 

Bài thi 03 : Dừng và khởi hành xe ngang dốc

 

Bài thi 04 : Đường hẹp vuông góc và vệt bánh xe

 

Bài thi 05 :Qua ngã 4 có tín hiệu đèn " Đi thẳng"

 

Bài thi 06 : Đường vòng quanh co

 

Bai thi 07 : Qua ngã 4 có tín hiệu đèn " Đi thẳng"

 

Bài thi 08 : Ghép xe vào nơi đỗ

 

Bài thi 09 : Qua ngã 4 có tín hiệu đèn " Quẹo trái"

 

Bài thi 10 : Dừng xe nơi có đường sắt

 

Bài thi 11 : Tình huống nguy hiểm " Có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong bài thi"

 

Bài thi 12 : Tăng tốc

 

Bài thi 13 : Qua ngã 4 có tín hiệu đèn " Quẹo phải"

 

Vài thi 14 : Kết thúc

 C

Thân chúc quý Học Viên đạt được kết quả tốt nhất