Đổi, Gia hạn & cấp lại GPLX

·        Mất bằng, vẫn còn hồ sơ gốc và bằng lái vẫn còn hạn

·        Mất bằng, vẫn còn hồ sơ gốc nhưng bằng lái hết hạn

·        Mất bằng, và mất luôn hồ sơ gốc

·        Đổi bằng cho người nước ngoài

      Tất cả Quý Học Viên của chúng tôi sẽ được MIỄN PHÍ 100% chi phí đổi GPLX khi hết`hạn .

 

 

tấ